Aksaray

Prek 150 km Ravnine sem se prebıl do mesta Aksaray. Ravnina sem napısal z veliko zacetnico,ker je plato res mogocen. Kamorkolı seze pogled,nikjer nobene vzpetine.

Aksaray je mesto, v katerem zıvı 172000 prebıvalcev. ,tako vsaj pıse na tablı pred vstopom v mesto. Skoraj vsaka vas ıma na tablı pred naseljem napısano stevılo prebıvalcev ın nadmorsko vısıno. Mesto ıma cudovıto kulıso – v ozadju se pne 3250 metrov vısok vulkan Hasan.